VÄGMARKERINGAR

EKC Sverige utför vägmarkeringar, väglinjer och trafiklinjer av alla förekommande typer. Vi utför kvalitativa vägmarkeringsarbeten med kundfokus och säkerställer även att vi följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.

Linjemålning

Väglinjer och trafiklinjer brukar sammanfattas under begreppet linjemålning. Linjemålning delas vanligtvis upp i längsgående och tvärgående markering. Längsgående markering avser samtliga linjer som löper längs vägen, d.v.s. kantlinjer, mittlinjer och fillinjer. EKC Sverige utför linjemålning i samtliga förekommande linjetyper i gällande trafiklinjefärg. Längsgående markeringar är vanligtvis i vit kulör, men vi tillhandahåller även gul kulör, som ska användas vid t.ex. trafikomläggningar.
De vägmarkeringsmaterial som vi använder oss av är vattenbaserad vägmarkeringsfärg och termoplast vilket passar för linjetyper från 0,4 mm tjocka linjer upp till 4 mm.

Tvärgående markeringar är de som inte löper längs med vägbanan. Exempelvis övergångsställen, stopplinjer, parkeringsplatser, pilar, cykelsymboler etc. Markeringarna målas för hand och vanligtvis med 3 mm tjock termoplast men kan även utföras i vattenbaserad färg.
Efter kundens önskemål kan vi erbjuda ett brett sortiment av vägmarkeringsprodukter, för vägar, parkeringsplatser med mera.
Vi är etablerade med kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg men utför vägmarkeringar, trafiklinjer och anläggningsarbeten långt utanför våra regioner, så du ska aldrig tveka att ta kontakt med oss om du vill ha ett jobb gjort.