Tvärgående markeringar

Tvärgående markeringar avser samtliga markeringar som ej löper längs med vägbanan.
Markeringarna målas för hand och i de flesta fall med 3 mm tjock termoplast. Vi kan även måla samtliga förekommande markeringar i vattenbaserad färg som så efterfrågas.

Exempel på tvärgående markeringar är övergångsställen, stopplinjer, väjningslinjer, parkeringsplatser, pilar, cykelsymboler etc. Normalt sett målas alla markeringar i vit termoplast men vi kan även måla i andra kulörer.