Säkerhetshöjande markeringar

EKC Sverige uppför även säkerhetshöjande vägmarkeringar för att extra påkalla trafikanternas uppmärksamhet. Alla vägmarkeringar är till för att höja säkerheten på vägarna, men det finns särskilda produkter och markeringsmetoder som är speciellt framtagna för att vara extra tydliga och effektiva ur säkerhetssynpunkt.
Detta är en speciell kategori av vägmarkering som används på platser där säkerheten behöver förstärkas, och trafikanterna behöver bli extra uppmärksamma, till exempel på grund av förhöjd risk för olyckor.

Färgade fält på asfalt ger ökad säkerhet

Exempel på säkerhetshöjande åtgärder är färgade fält i asfalten som ofta används i för att tydliggöra att en cykelbana korsar en vägbana. Den röda markeringen påkallar uppmärksamhet både från cyklister och biltrafikanter och har dessutom mycket hög slittålighet.
Färgen och själva markeringen är också säkerhetshöjande, då friktionen i materialet, dess friktionskoefficient, gör bromssträckan kortare än vad den är på asfalt. Med dessa typer av markeringar skapar vi därför säkerhet både ur ett visuellt och funktionellt perspektiv.