Parkeringsplatser

EKC Sverige målar parkeringsplatser i både vattenbaserad färg och termoplast. Vi målar alla olika förekommande typer av parkeringar; parkeringsfickor/P-plats/P-rutor, i såväl heldragna linjer som T-markeringar.

Utförande av parkeringsplatser och linjer

Parkeringsplatser målas för hand och vi använder oss av de material som lämpar sig bäst utifrån platsens förhållanden och med hänsyn till synlighet och säkerhet. Vanligast är 3 mm tjock termoplast, men även vattenbaserad färg, ca 0,4 mm tjock, förekommer.
Termoplasten har en överlägsen slitagetålighet jämfört med den tunnare färgen.
I parkeringsgarage och på andra underlag än asfalt använder vi många gånger vattenbaserad färg för målning av parkeringar, då färgen fäster bättre på icke bitumenbaserade underlag, så som betong. Vi utgår alltid från kundens behov och väljer lämpligt material för bästa hållbarhet och utformning.
Utöver själva linjerna för parkeringsplatsen erbjuder vi även tillhörande markeringar och symboler, så som text eller siffror i rutorna. Det kan vara allt från numrerade platser och familjeparkeringar till platser för rörelsehindrade eller motorcyklar. Du kan också få unika symboler eller texter, till exempel ditt företags logotyp, även den i valfri färg.
Vi är stationerade i Stockholm, Örebro och Göteborg men utför uppdrag i form av parkeringslinjer på många geografiska platser runt om i landet. Hör av dig till oss så berättar vi mer.