Längsgående markeringar

Längsgående markering avser samtliga linjer som löper längs vägen, dvs kantlinjer, mittlinjer och fil-linjer.

EKC målar samtliga förekommande linjetyper, från 0,4 mm tjocka linjer i vattenbaserad färg upp till 4 mm tjocka linjer i termoplast. Längsgående markeringar målas nästan uteslutande i vit kulör. Trafikomläggningar ska dock målas i gul kulör vilket vi givetvis tillhandahåller som ett alternativ.

Vi har idag 10 enheter för längsgående målning av olika typer och kan hantera jobb i alla storlekar.