Industrimålning

EKC Sverige erbjuder även målning av parkeringshus och industrihallar. Utöver parkeringsplatser så målar vi alla förekommande linjer på industrigolv så som avspärrningar, ledlinjer för truckar och gående, uppställningsytor, övergångsställen etc.