Tjänster

EKC Sverige utför alla förekommande typer av vägmarkeringar och målning av asfalt och betong. Nedan följer en kort sammanfattning av respektive typ. Klicka gärna på respektive underrubrik för att läsa mer om respektive produkt.

Vägmarkeringar

EKC Sverige utför vägmarkeringar, väglinjer och trafiklinjer av alla förekommande typer. Vi utför kvalitativa vägmarkeringsarbeten med kundfokus och säkerställer även att vi följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.

Längsgående markeringar

Inom denna grupp ingår samtliga längsgående linjer som finns på det belagda vägnätet.

Tvärgående markeringar

Denna grupp är lite bredare och innefattar i princip alla övriga markeringar.
Exempel på markeringar inom denna grupp är övergångsställen, stopplinjer, väjningslinjer, parkeringsplatser, pilar, cykelsymboler etc.

Parkeringsplatser

EKC målar alla typer av parkeringsplatser, såväl utomhus på asfalt som inomhus på betong.

Räffelfräsning

Fräsning av räfflor är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd som läggs i både vägmitt och vägren. Vägfräsning kan rädda liv!

Borttagning

För att ta bort en vägmarkering krävs oftast någon typ av fräsning. EKC utför all form av fräsning, från borttagning av enskilda parkeringsplatser till borttagning av längre sträckor av vägmarkering.

Säkerhetshöjande markeringar

Alla vägmarkeringar är säkerhetshöjande men det finns några typer som utmärker sig lite extra inom detta område. Dessa markeringar är framtagna för att påkalla trafikantens uppmärksamhet lite extra och läggs vid olycksdrabbade vägkorsningar etc. Exempel på detta är ett rött fält som vi lägger där cykelbana korsar vägbana. Den röda markeringen påkallar uppmärksamhet från både cyklist och biltrafikant. Markeringen kortar även bromssträckan då dess friktionskoefficient är högre än asfaltens.

Dekorativa markeringar

Vi utför även en del dekorativa markeringar så som tennisplaner, basketplaner, skolgårdar etc.

Industrimålning

EKC Sverige erbjuder även målning av parkeringshus och industrihallar med färg eller två komponents system. Med vår erfarenhet vet vi vad man ska tänka på när man planerar industrimålning, vi ger dig gärna råd och svarar på dina frågor om målning och markeringar.

Kontakta oss

Behöver du hjälp, svar på frågor eller vill du boka in någon av våra tjänster? Hör av dig till oss!