Kvalité och miljö

Inom EKC Sverige arbetar vi kontinuerligt med kvalitetshöjande och miljöfrämjande åtgärder. Detta för att vi vill stärka vår position på marknaden, minska vår miljöpåverkan samt uppfylla våra kunders önskemål .

Som ett intyg på att detta arbete fungerar är vi sedan 2008 certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

 

Vår kvalitets- och miljöpolicy

EKC ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas krav. Det gäller både leverans av rätt produkt och tjänst i rätt tid.

Rätt för oss innebär att produkt och tjänst uppfyller kunders, myndigheters och våra egna krav. Krav på god kvalitet, miljö, arbetsmiljö och lönsamhet. Bland annat så är det viktigt för oss att använda rätt färg för målning på asfalt, som håller och uppfyller våra krav på hållbarhet och miljö.

Vår policy ska leda till att alla i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar kvalitet, miljö och arbetsmiljö i våra processer. Det är varje chefs ansvar att medarbetarna ges tillräckliga kunskaper och befogenheter att alltid uppfylla vår policy. Alla anställda skall visa ett personligt ansvar för kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa i sitt arbete.

Verksamheten ska så långt tekniskt som ekonomiskt möjligt effektiviseras, med avseende på miljöpåverkande faktorer, för att förebygga föroreningar.

Vi samverkar med våra kunder och ställer höga krav på leverantörer.

Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.

Våra värderingar

Våra värderingar definierar företagskulturen, vad vi tror på och vad vi anser vara viktigt. Det stärker vår laganda, vår utveckling och vår tro på framtiden. Värderingarna påminner oss om vårt uppdrag att bidra till ett säkrare liv på vägen.

Omtanke

Omtanke är motorn i vårt uppdrag att göra livet på vägen säkrare.

Vi bryr oss om människor på väg, våra kunder, våra medarbetare och omvärlden.

Säkerhet är grunden till allt vi gör, och syftet är att alla människor på vägen ska komma fram säkert. Våra produkter och lösningar är skapta med omtanke för människor och miljö. De håller den högsta kvalitén och följer alla säkerhetsstandarder. Vi visar omtanke genom att vara proaktiva, ärliga och konstruktiva i våra interaktioner med varandra och omgivningen. I vårt dagliga arbete är hälsa och säkerhet för våra medarbetare av högsta prioritet. Vi vill att våra anställda ska komma hem säkert, och växa både personligt och yrkesmässigt. Genom säkra lösningar, en inspirerande arbetsplats och en verksamhet som harmoniserar med omgivningen, skapar vi värde för samhället.

Drivkraft

Våra medarbetares energi är företagets drivkraft. Med vår motiverande och drivande företagskultur rör vi oss ständigt framåt och jobbar för att vara det självklara valet på våra marknader.

Vi strävar efter att alltid röra oss framåt och ligga steget före. För oss betyder drivkraft framåtanda, samtidigt som vi ägnar tid till förbättring. För att överträffa kundernas förväntningar jobbar vi ständigt med att utveckla våra produkter, vår expertis och professionalism samt sättet att arbeta.

Vi brinner för vårt uppdrag, har öppna sinnen och arbetar i en miljö där nya idéer kan blomstra. Vi jobbar med energi och motivation mot vårt gemensamma mål att göra livet på vägen säkrare

 

Integritet

Vi styr våra handlingar genom vår inre kompass – integriteten. Vi är professionella, pålitliga och angelägna om att dela kunskap med varandra och samhället.

Våra medarbetare är experter inom sina områden. Genom att leverera tillförlitlig information och kvalité på alla plan, håller vi vårt ansvar om att vara en pålitlig partner högt.

Vi följer alltid lagar och regler och behandlar vår omgivning med respekt.

I vårt arbete mot att uppnå Nollvisionen tycker vi att det är viktigt att lyfta området vägsäkerhet i vår kommunikation. Vi arbetar i en öppen företagskultur där vi föregår med gott exempel, håller våra löften och delar vår kunskap med varandra omgivningen.