Kvalité och miljö

Inom EKC Sverige arbetar vi kontinuerligt med kvalitetshöjande och miljöfrämjande åtgärder. Detta för att vi vill stärka vår position på marknaden, minska vår miljöpåverkan samt uppfylla våra kunders önskemål .

Som ett intyg på att detta arbete fungerar är vi sedan 2008 certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

EKC ska genom ständig förbättring av verksamheten i allt högre grad tillfredsställa kundernas krav. Det gäller både leverans av rätt produkt och tjänst i rätt tid.

Rätt för oss innebär att produkt och tjänst uppfyller kunders, myndigheters och våra egna krav. Krav på god kvalitet, miljö, arbetsmiljö och lönsamhet. Bland annat så är det viktigt för oss att använda rätt färg för målning på asfalt, som håller och uppfyller våra krav på hållbarhet och miljö.

Vår policy ska leda till att alla i företaget med gemensamma krafter successivt förbättrar kvalitet, miljö och arbetsmiljö i våra processer. Det är varje chefs ansvar att medarbetarna ges tillräckliga kunskaper och befogenheter att alltid uppfylla vår policy. Alla anställda skall visa ett personligt ansvar för kvalitet, miljö, säkerhet och hälsa i sitt arbete.

Verksamheten ska så långt tekniskt som ekonomiskt möjligt effektiviseras, med avseende på miljöpåverkande faktorer, för att förebygga föroreningar.

Vi samverkar med våra kunder och ställer höga krav på leverantörer.

Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och andra krav som vi berörs av.