Kunder

EKC Sverige AB levererar idag vägmarkeringar inom hela Norden med Sverige som primär marknad. Vi finns där uppdragen finns, oavsett geografisk lokalisering. Vi är per idag en av de större vägmarkeringsentreprenörerna i Sverige och den största på Island. Våra kunder är allt från respektive lands Trafikverk som har det omfattande ansvaret för vägunderhållning till mindre bostadsrättsföreningar som vill ha ett fåtal parkeringar målade.